Audiitorteenus

Pakume siseauditi teenust eelkoige avaliku ja kolmanda sektori asutustele. Teenus sisaldab arvamuse andmist majandusaasta aruandele, vastavusauditit kliendi valikul (nt riigihangete labiviimise audit), projektiauditit, tulemusauditit, kliendi noustamist sisekontrolli kusimustes (nt hinnang susteemi piisavusele ja efektiivusele, konsultatsioonid susteemi taiustamiseks).

Ettevotetele pakume antud valdkonna all ariprotsesside kaardistamist, riskide hindamist ja teenust due diligence.

ALGUSES oli koik KEERULINE? ...

...JA siis koik SELGE? Lugege palun EDASI ja saate teada, KUIDAS me seda teeme!

Siseaudit

Siseauditi kaigus me:

 • Kontrollime kas sisekontrolli susteem on piisav ja vastav seadustele;
 • Hindame konkreetsete tegevuste riske;
 • Tuginedes riskivaldkondade resultaadile viime labi riskivaldkondade auditid;

Siseauditi kaigus kogutud ja analuusitud info alusel koostame siseauditi aruande, milles on valja toodud koik olulised tahelepanekud, auditi jareldusotsus ja meie soovitused. 

 

Due Diligence

On ettevotte ari-, finants- ja juriidiline analuus. Mis vastavalt valjakujunenud arijuhtimistavadele on valtimatu osa ettevotete uhinemisel, ulevotmistel, jagunemistel, muukidel ja partnerluslepingute solmimisel. Due Diligence olemuseks on fikseerida ettevotte olukord teatud ajahetkel eesmargiga garanteerida dokumentaalne seisukorra kaardistus labiraakimisteks. Ettevotte ostmisel voi teiste ettevotetega uhinemisel on vajalik tapselt maaratleda ostetava ettevotte voi uhineva firma majanduslik olukord, juriidiline seisund, probleemsed tegevusvaldkonnad, ohud ja voimalused. Due Diligence on pohjalik analuus koikidest ariettevottega seotud aspektidest. Erilist tahelepanu pooratakse ettevotte ariolukorrale, ari- ja finantsstruktuuride funktsionaalsusele, edasikanduvatele kohustustele, maksundusalastele, juriidilistele ja finantsaspektidele, raamatupidamissusteemidele ja nende adekvaatsusele, raamatupidamise labipaistvusele ja oigsusele.

Ariprotsesside kaardistamine ja riskide hindamine 

Aitame teil tohusamalt tagada ettevotte pustitatud eesmarke ariprotsesside kaardistamise ja riskide hindamise kaudu. Pakume teile teenust riskide maandamiseks, ressurside moistlikuks kasutamiseks ja nende tohusaks kaitseks. Tagame teie ettevotte igapaevase tegevuse vastavuse seadusandlusele ning aruandluse usaldusvaarsuse. 

Riskide hindamisel, me:

 • koolitame tootajaskonda;
 • abistame ja toetame asutuse tootajaid riskide maaratlemisel;
 • abistame soovituste rakendamisel;
 • koostame aruande kogu riskide hindamise kaigust.

Ariprotsesside kaardistamisel, me:

 • selgitame asutuse pohitegevusi katva sisekontrolli dokumentatsiooni, infoliikumise, vastutajad, volituste seadusparase taitmise tootajate poolt
 • koostame aruande koos tahelepanekute (kitsaskohtade), riskide (jareldused) ja meie poolt koostatud praktiliste soovitustega.

Sisekontrolli susteemi efektiivsuse hindamine

 • Siseauditi eesmargid on reeglina vaga erinevad. Tanapaeval on juhtidele vaga oluline ettevotte tegevuste tulemuslikkuse ja efektiivsuse hindamine.Selleks me
 • analuusime olemasolevat sisekontrolli susteemi (protseduurid, seadused, strateegia, ulesannete taitmine tootajate poolt) koostame aruande, mis toob valja kriitilised tegurid, nende jareldused ja soovitused.

Audiitorteenusena aitame teid jargnevates teenusevaldkondades:

 • siseaudit
 • due diligence
 • ariprotsesside kaardistamine ja riskide hindamine
 • sisekontrolli susteemi efektiivsuse hindamine

Une question a laquelle ont repondu affirmativement cialis tadalafil 88 pilule de cialis pas cher % des hommes contre 79% des femmes.les sondes ont egalement indique le nombre d'enfants qu'ils souhaitaient avoir.

Les couples «tricotes serre» achat de cialis en ligne cialis en ligne pas cher resistent aux tempetes.

Si prix cialis 10 mg maroc le dysfonctionnement est passager, la prise cialis pas cher suisse d’aphrodisiaque peut etre efficace.

On ne achat de cialis au canada le repetera site serieux vente cialis jamais assez :

Un autre temoignagele discours que j'ai tenu a ma fille a toujours ete tres clair explique maude, 45 ans acheter du cialis ligne :

La pilule seule quant a generique tadalafil elle, est preconisee dans le cadre d’une relation prix cialis pharmacie paris stable entre deux partenaires s’etant prealablement assures qu’ils n’etaient porteurs d’aucune i.s.t.

- d’etre utilises a chaque rapport sexuel - d’etre a usage unique - de ne pas se cialis achat cialis pharmacie dechirer ou glisser au moment du rapport.

Avant kamagra acheter pharmacie de les reexaminer minutieusement… 4 ans et demi plus tard !resultat levitra france :

Par principe, on utilise prix viagra 50 mg pharmacie systematiquement un preservatif tant qu’il n’y a pas quel prix viagra dans le couple le desir manifeste et affirme conjointement de faire un enfant.

Il general accounting office (gao) cialis acquisto on line - sezione del congresso usa dedita all'auditing e alla valutazione - ha avvertito di recente che cialis soft generico l'estensione delle pratiche di iniezione non sicure potrebbe essere sottostimata per la mancanza di documentazione adeguata.

Per il 62% dei ragazzi dove acquistare il cialis generico italiani la prevenzione sessuale e una faccenda che riguarda cialis generico en farmacia esclusivamente le donne.

Dai dati finora diffusi sembra infatti che il 30% degli uomini affetti da se vende viagra generico en farmacias impotenza soffra anche di eiaculazione precoce”.

“oh no, signora coolidge, anche una dozzina acquisto kamagra senza ricetta di volte al giorno!”.

Se acquistare cialis su internet cialis generico farmacia italia aggravato puo produrre delle screpolature di colore giallo, con secrezioni purulente.